Mozzart Bet

Concurs Jocuri Virtuale – Castiga o tableta

Top 3 final

 1. gh*********83 – 213,08 puncte
 2. da****et – 103,8 puncte
 3. da*****87 – 78,7 puncte

Felicitari castigatorului!

Te joci jocuri virtuale la Mozzart Bet si poti castiga o Tabletă Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Octa-Core, 10.4″, 4GB RAM, 64GB, 4G.

Campania promoțională se va desfășura în perioada 04.12.2020, ora 00:01, până la 06.12.2020, ora 23:59.

 

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Top Jocuri Virtuale

Art. 1 – Dispoziții generale

1.1. Organizatorul Campaniei promoționale „Top Jocuri Virtuale” este Mozzartbet Malta Limited, persoană juridică malteză cu sediul în 23, Office 2, Triq Giuseppe Calleja, Swatar, Msida MSD 2270, Malta, având număr de înregistrare în Registrul Companiilor din Malta C 83980/2017, denumită în continuare Organizator.

1.2. Campania promoțională se desfășoară în scopul promovării activităților desfășurate pe platforma www.mozzartbet.ro și a serviciilor oferite de Mozzartbet Malta Limited. Participarea la Campania Promoțională nu implică achitarea de către participanți a unei taxe de participare, respectiv niciun fel de cheltuială suplimentară și nici majorarea prețului pe care produsul l-a avut anterior.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, cunoașterea acestuia și a Termenelor și condițiilor generale fiind obligatorii pentru toți participanții. Participarea la Campania promoțională presupune acceptarea necondiționată a prezentului Regulament.

1.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Campaniei, având obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puțin o zi înaintea intrării lor în vigoare.

1.4. Prezentul Regulament este adus la cunoștința publicului, prin afișare website-ul Organizatorului, www.mozzartbet.ro.

Art.2. Durata campaniei promoționale

2.1. Campania promoțională se va desfășura în perioada 04.12.2020, ora 00:01, până la 06.12.2020, ora 23:59.

2.2. Campania poate fi prelungită de Organizator, decizia de prelungire fiind afișată pe site cu cel puțin 1 zi înainte de expirarea sa.

Art. 3. Condiții de participare

3.1.  Participarea la Campania promoțională este permisă tuturor jucătorilor înregistrați pe platforma www.mozzartbet.ro (persoane care dețin un cont de joc verificat pe platforma www.mozzartbet.ro).

3.2. Pentru a fi eligibili la prezenta Campanie, participanții trebuie să înregistreze bilete de pariere la jocurile virtuale din Secțiunea Golden Race, cu miză minimă de 1 leu, pe perioada desfășurării Campaniei promoționale menționată la art. 2.1 de mai sus.

3.3. Vor fi luate în considerare numai biletele de pariere înregistrate online.

3.4. Biletele de pariere cu cota 1 și biletele jucate în sistem nu vor fi luate în considerare.

Art. 4. Mecanismul Campaniei. Premiile

4.1. Participanții care îndeplinesc condițiile de la art. 3 (Condiții de participare) se califică automat în cadrul unui clasament, bazat pe puncte.

4.2.Biletele câștigătoare cu miza minima de 1 leu, jucate in perioada desfășurării campaniei promoționale, se vor converti in puncte potrivit formulei de calcul descrise mai jos.

Formula de calcul a punctelor aferente biletelor câștigătoare care îndeplinesc condițiile de la art. 3 de mai sus este:

(Miza x Cotă – Miza) x 2, valoarea mizei fiind maxim 10, indiferent dacă miza plasată efectiv este mai mare de 10 lei

Pentru evitarea oricăror dubii, calculul punctelor se va raporta la valoarea mizei plasate, însă nu mai mult de valoarea fixă de 10 lei, indiferent dacă miza plasată efectiv de către jucător este mai mare de 10 lei.

Vor fi luate  în considerare pentru stabilirea clasamentului doar punctele aferente celor mai bune 5 bilete câștigătoare per zi de desfășurare a campaniei, per jucător, respectiv cele care aduc câștigătorului cele mai multe puncte în clasament.

Astfel, un jucător poate fi inclus în clasament cu un număr maxim de 15 bilete câștigătoare (maxim 5 bilete câștigătoare per zi de desfășurare a campaniei x 3 zile de desfășurare a campaniei).

Va fi declarat câștigător participantul care deține cel mai mare punctaj în clasament la finalul celor 3 zile de desfășurare a campaniei promoționale.

În cazul în care doi sau mai mulți participanți dețin același număr de puncte, premiul va fi acordat participantului care a înregistrat cel mai mare număr de puncte primul, prin raportare la momentul înregistrării pariului.

Exemplu de calcul al punctelor: un jucător are 6 bilete câștigătoare într-o zi, iar calcul câștigului va fi:

 1. 10 lei miza x 90 cota = 900 lei
 2. 13 lei miza x 100 cota = 1300 lei
 3. 5 lei miza x 8 cota = 40 lei
 4. 8 lei miza x 3 cota = 24 lei
 5. 10 lei miza x 10 cota = 100 lei
 6. 12 lei miza x 20 cota = 120 lei

Vor fi luate în considerare doar cele 5 bilete care aduc câștigătorului cele mai multe puncte în clasament, rezultând următorul număr de puncte:

 1. (10 x 90-10) x2 = 1780 puncte
 2. (10 x 100 –10) x 2 = 1980 puncte
 3. (5 x 8-5) x2 = 70 puncte
 4. (10×10-10) x2 = 180 puncte
 5. (10×20-10) x2 = 380 puncte

Total punctaj/zi = 4390 puncte

4.3. Premiul acordat în cadrul Campaniei este o Tabletă Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Octa-Core, 10.4″, 4GB RAM, 64GB, 4G (valoarea 2000 lei).

4.4. Clasamentul va fi afișat zilnic pe pagina de Facebook a Organizatorului și pe website-ul Organizatorului, cu respectarea legislației în materia protecției datelor cu caracter personal, respectiv prin pseudonimizarea datelor cu caracter personal.

4.5. Câștigătorul va fi desemnat și va fi anunțat pe adresa de email asociată contului de joc (adresa de email cu care s-a înregistrat pe platforma www.mozzartbet.ro), în ziua de luni, imediat următoare săptămânii corespondente desfășurării Campaniei promoționale. Verificarea vârstei se va realiza la momentul validării câștigătorului, sens în care Organizatorul va solicita transmiterea unui document de identitate. Participantul este singurul responsabil pentru toate informațiile furnizate Organizatorului.

4.6. Pentru a putea fi validat, câștigătorul trebuie să răspundă la emailul prin care a fost anunțat cu privire la calitatea de câștigător până cel mai târziu în ziua de marți imediat următoare săptămânii corespondente desfășurării Campaniei promoționale, respectiv 8 Decembrie 2020, ora 10:00, având totodată obligația de a transmite în acest termen, prin emailul de răspuns, și documentele de identitate și informațiile solicitate pentru validare.

4.7. Premiul se va transmite câștigătorului la adresa de corespondență indicată de către acesta, prin curier. Cheltuielile aferente expedierii prin curier a premiului, pe teritoriul României, vor fi suportate de Organizator.

4.8. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru situația în care câștigătorul Campaniei Promoționale nu poate intra în posesia premiului.

4.9. În cazul în care câștigătorul nu poate fi validat deoarece nu sunt transmise documentele solicitate și/sau nu se indică adresa de corespondență la care să se transmită premiul, câștigătorul va pierde orice drept asupra premiului. Premiul nu va fi redistribuit către alți participanți, iar acesta va rămâne în posesia Organizatorului.

4.10. Câștigătorii premiilor oferite în cadrul acestei Campanii Promoționale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau în alte bunuri a premiilor și nici nu pot schimba caracteristicile acestora.

Art.5 Prelucrarea datelor cu caracter personal

5.1. Datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de Organizator cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și a oricăror altor reglementări naționale în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, numai în scopul desfășurării Campaniei promoționale, inclusiv stabilirea clasamentului și acordarea premiilor.

5.2. Pentru detalii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Organizator în scopul desfășurării campaniei, vă rugăm să consultați Nota de informare, disponibilă aici.

5.3. Manifestarea ta activă de a răspunde la emailul de informare cu privire la calitatea de câștigător și furnizarea informațiilor și documentelor solicitate pentru validarea acestei calități și pentru transmiterea premiului (conform art. 4.6) va fi considerată drept consimțământ pentru prelucrarea datelor tale cu caracter personal în conformitate cu cele descrise în Nota de informare.

Art. 6. Impozite si taxe

Părțile iau act de faptul că, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, veniturile obținute de câștigătorii premiilor, care au o valoare de peste 600 de lei, sunt impozabile. Aceste obligații de natură fiscală vor fi calculate și reținute de către Organizator, care va vira la bugetul de stat impozitul aferent, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 7. Diverse

7.1. Participarea la prezenta Campanie promoțională nu este permisă minorilor, angajaților, partenerilor Organizatorului sau altor persoane aflate în relație de interdependență cu acesta.

7.2. Participanții ale căror conturi au fost închise sau suspendate pe perioada desfășurării Campaniei Promoționale, ca urmare a încălcării dispozițiilor legale și/sau regulamentare, precum și ca urmare a autoexcluderii, pierd dreptul de a participa la Campanie, precum și orice drept asupra premiilor.

7.3. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau reputația Organizatorului sau a colaboratorilor/partenerilor săi sau desfășurarea Promoției.

7.4. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanți se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente de la sediul Organizatorului. Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la următoarea adresă: București, Sectorul 2, Str. Mântuleasa nr. 15, Corpul B, Etaj 1. După data încetării Campaniei, Organizatorul nu va mai lua în considerație nicio contestație.

7.5. Legea aplicabilă este legea română.

Organizator,

MOZZARTBET MALTA LTD.,